ช้อปดีมีคืน หมดเขต 15 ก.พ. รีบเช็ก รีบช้อป ก่อนลดหย่อนภาษี ปี 2565

ข่าวล่าสุด

โครงการช้อปดีมีคืน กำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 15 ก.พ.นี้ ขาช้อปรีบเช็กเงื่อนไขด่วน อะไรทำได้ ไม่ได้ ลดหย่อนภาษี ปี 2565

โครงการช้อปดีมีคืน 1 ในของขวัญปีใหม่ 2565 จากกระทรวงการคลัง ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2565 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565 เพื่อมอบสำหรับผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ด้วยการให้สิทธิการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565 สำหรับค่าซื้อสินค้า รวมหนังสือ สินค้าโอท็อป (OTOP) และบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท

โครงการดังกล่าวกำลังจะถึงบทสรุปในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพียงซื้อสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด และขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมาเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นภาษี ในปีภาษี 2565 (ยื่นภาษีช่วง 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2566)

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ก่อนจบโครงการในสัปดาห์หน้า ผู้ที่สนใจโปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับสิทธิและการเข้าร่วมอีกครั้ง ดังนี้

เงื่อนไขรับสิทธิ “ช้อปดีมีคืน”
คุณสมบัติ

ผู้เสียภาษีปี 2565
ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การลงทะเบียน

ไม่ต้องลงทะเบียน มีเพียงใบกำกับภาษี
สิทธิประโยชน์

นำใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไปรถหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุด 30,000 บาท
สามารถใช้จ่ายกับอะไรได้บ้าง

สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้าโอท็อป
หนังสือ
(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ลอตเตอรี่ น้ำมัน ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน)

ระยะเวลาในการใช้จ่าย

แต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance