“ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 130 ล้านหุ้น ลุยเข้าSET

ข่าวล่าสุด

บมจ. ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไอพีโอ 130 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯนำเงินขยายสาขา “Aquatek” และ “Water Store” ขยายกำลังการผลิตประกอบ และปรับปรุงคลังสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI ประกอบธุรกิจนำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment) ครบวงจร เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO)จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 28.89 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ปัจจุบันบริษัทได้สร้างตราสินค้าจำนวนมากกว่า 23 แบรนด์ เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในการรองรับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยได้ขยายฐานผู้บริโภคครอบคลุมทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านผ่านร้านค้าและผู้จัดจำหน่ายกว่า 600 ราย ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าของบริษัทให้ร้านค้าขนาดเล็กหรือขายปลีกให้ผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User) ที่เป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของร้าน Water Store เพื่อสร้างจุดขายเฉพาะผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษัทเท่านั้น ทำให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้น นอกจากนั้น บริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของผู้บริโภคกลุ่มครัวเรือนที่ให้ความสำคัญกับการบริโภคน้ำที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง จึงมีแผนขยายตัวแทนจำหน่ายโดยมุ่งเน้นการขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตลาดบนที่บริษัทประเมินว่ายังมีศักยภาพในการเติบโต ภายใต้ร้าน Aquatek ซึ่งจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้แบรนด์ Aquatek โดยเฉพาะ และโครงการในอนาคตมีแผนธุรกิจที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท โดยจะขยายธุรกิจทั้งในด้านฐานลูกค้า กำลังการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงฐานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

“เป้าหมายของการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ FTI มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งกว่าที่เป็นมาบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ซึ่งถือเป็นการนำพาองค์กรเดินไปข้างหน้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นทุ่มเทและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ”

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อเตรียมนำเงินไปใช้ในการขยายตัวแทนจำหน่าย ภายในปี 2565-2567 ได้แก่ การขยายร้าน Aquatek จำนวน 50 สาขา ,ขยายร้าน Water Store จำนวน 5 สาขา ,เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่และใช้ในการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า ในปี 2565-2566 ได้แก่ ปรับปรุงขยายพื้นที่คลังสินค้าและลงทุนในระบบการจัดการคลังสินค้า และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงใช้ในการขยายกำลังการผลิตประกอบ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 450 ล้านบาท แบ่งเป็น 450 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business