ลาออกแล้ว! สมพงษ์ ยื่นลาออกจากตำแหน่ง หน.พรรคเพื่อไทย

ข่าวล่าสุด

วันนี้(26 ก.ย.63) ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ระหว่างการเข้าร่่วมสัมมนาพรรคฝ่ายค้าน ถึงการทยอยลาออกของกรรมการบริหารพรรค และคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ว่า ทราบจากในข่าว แต่ยังไม่ได้พบใครและติดต่อใครไม่ได้ แต่ในกรณีของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่ลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคนั้น ข้อเท็จจริงรู้สึกตกใจ เมื่อทราบข่าวช่วงค่ำวานนี้ และยังไม่มีโอกาสคุยกัน ต้องยอมรับว่าคุณหญิงสุดารัตน์เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อพรรคเพื่อไทยมาก ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย สู้งานมาโดยตลอด จึงรู้สึกเสียดายที่ตัดสินใจลาออก แต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจ

ส่วนกรณีที่กรรมการบริหารพรรคบางส่วนทยอยลาออก นายสมพงษ์ กล่าวว่า ในเมื่อผู้นำของเขาลาออกไปก็คงแสดงสปิริต ไม่มีอะไร พวกเรากรรมการบริหารพรรค พูดจาพูดคุยกันได้ ยืนยันว่าไม่ถึงขั้นแตกแยก และเป็นไปไม่ได้ เพราะพรรคมีแนวทาง มีบุคลากรที่ทำงานให้พรรคอยู่แล้ว และคงเป็นความรู้สึกผูกพันกับบุคคลที่เป็นคนสำคัญก็ไม่ว่ากัน และคงต้องพูดคุยกัน

ส่วนกระแสข่าวว่าจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้น นายสมพงษ์ กล่าวว่า คิดอยู่ หมายความว่าถ้าหากว่าถ้าฟังก์ชั่นของพรรคมันอาจจะปรับในเรื่องของรูปแบบการบริหารใหม่ ถ้าจะต้องทำ ทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าหัวหน้าพรรคลาออกสักคน ตำแหน่งต่าง ๆ ก็ต้องออกไปหมด ก็มีการจัดสรรใหม่ ก็คิดอยู่ ตนพิจารณาอยู่หลังการสัมมนาเสร็จก็จะหาทางยื่นและมาให้สัมภาษณ์อีกที

ส่วนตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอาจได้รับผลกระทบด้วยนั้น นายสมพงษ์ กล่าวว่า ไม่เป็นไร เพราะใครมาเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นผู้แทนราษฎรก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณากันว่าจะหาคนมาแทนหรืออย่างไร

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า คงจะต้องมีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคในสัปดาห์หน้า เพราะการที่บุคคลสำคัญของพรรคมีการลาออกจากตำแหน่งไป พรรคจะต้องเรียกประชุม เพื่อจะพิจารณาว่าเป็นอย่างไร แต่เพิ่งรับทราบเมื่อคืน ก็ยังไม่ได้มีการนัดหมาย แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ทางพรรคก็ต้องเรียกประชุมอยู่ดี โดยมีรองหัวหน้าพรรคที่จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรคอยู่ไม่มีปัญหาอะไร

ล่าสุด มีรายงานว่า นายสมพงษ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดในหนังสือดังนี้

๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
เรียน คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

ตามที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคเพื่อไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ได้เลือกให้ผมดํารงตําแหน่ง หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งสิ้น ๒๙ คน เต็มตามข้อบังคับพรรค

ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นองค์กรสูงสุด ของพรรค มีอํานาจหน้าที่สําคัญในการดําเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และข้อบังคับพรรค กําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค กํากับดูแล และตรวจสอบให้องค์กรของพรรคส่วนต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม กฎหมายและนโยบายของพรรค และมีอํานาจและหน้าที่อย่างอื่นๆ อีกหลายประการ ที่ผ่านมา ผมเห็นว่า ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร และการกําหนดภารกิจในส่วนต่างๆ ของพรรค ทําให้คณะกรรมการบริหารยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายและข้อบังคับของพรรค ผมจึงเห็นว่าสมควรที่จะปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเสียใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศไว้

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อจะได้มีการเรียกประชุมใหญ่สมัยวิสามัญ และเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์)
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย