แฉโอ๋โจรละเมิดมากกว่าเจ้าของความคิด ครูเพลงสับ กม.ปล้นลิขสิทธิ์!

สื่อข่าวรายงานถึงร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่…) พ.ศ…ที่ส่งผลให้ บรรดาครูเพลงเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงต่างๆ ออกมาเรียกร้องถึงความไม่เป็นธรรมของการออกกฎหมายฉบับนี้ที่ลิดรอนเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง ครูเพลงทั้งเก่าและใหม่ โดยหนึ่งในบรมครูเพลงระบุว่า

ปกติกฎหมายที่จะออกมาต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าของสิทธิ์เข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการร่วมร่างกฎหมายด้วย แต่การยกร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ไม่มีเลย และยังเอาลิขสิทธิ์ของครูเพลงไปให้องค์กรอื่นจัดเก็บให้และกำหนดราคาจัดเก็บกันเอง

หากเจ้าของลิขสิทธิ์ไปจัดเก็บเอง หรือทำผิด ต้องติดคุก 2 ปี ขณะที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือพวกผีเสียแค่ค่าปรับ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมองว่า พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้อำนาจข้าราชการมากเกินไปและเปิดช่องให้ข้าราชการคอรัปชัน เพราะราคาจัดเก็บขึ้นอยู่ที่พวกเขาจะกำหนด
“เป็นร่างกฎหมายที่ถือได้ว่ามุ่งเน้นคุ้มครองผู้กระทำผิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่าคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะกฎหมายกำหนดโทษห้ามเจ้าของสิทธิ์ไปจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของตนเอง หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งปรับและจำคุก แต่กับผู้ทำละเมิดกลับมีโทษแค่ปรับเท่านั้น”

ทั้งนี้ บรรดาครูเพลงยังกล่าวด้วยว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งออกกฎหมาย เพราะปัญหาที่เป็นเหตุผลในการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายของผู้รับมอบอำนาจไม่กี่รายเท่านั้น ที่ไปร่วมมือกับตำรวจที่ไม่สุจริตไปตบทรัพย์ผู้ใช้งาน ซึ่งปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายไปมากแล้ว จากการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้พยายามช่วยกันจัดระเบียบกันเอง เช่นกรณีเพลงซ้ำซ้อน เพลงเก่าที่ครูเพลงหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อร้องและทำนอง ได้อนุญาตให้หลายค่ายเพลงบันทึกเสียงออกมาหลาย Version ทำให้แต่ละค่ายมีลิขสิทธิ์ในงานที่บันทึกเสียงทำให้เกิดปัญหาเวลาจัดเก็บค่าเผย แพร่ ซึ่งปัจจุบันปัญหาดังกล่าวแต่ละค่ายได้มาตกลงกันแขวนเพลงคือ ไม่เก็บเงินและไม่จับกุม ปัญหาจึงได้คลี่คลายไปแล้ว

ดังนั้น หากรัฐเร่งออกกฎหมายฉบับนี้ เพื่อบังคับว่าต่อไปห้ามเจ้าของลิขสิทธิ์จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เอง จะเก็บได้ก็ต่อเมื่อเข้าเป็นสมาชิกโดยมอบสิทธิจัดเก็บให้แก่บริษัทจัดเก็บ หากเจ้าของลิขสิทธิ์ไปเก็บเองจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 8 แสนบาท ก็จะเป็นร่างกฎหมายที่นอกจากจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่แล้ว ยังน่าจะถือเป็นกฎหมายที่เป็นขยะอีกฉบับหนึ่ง จึงเห็นว่าหากไม่เร่งออกกฎหมาย แต่ให้โอกาสรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน น่าจะทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

“รัฐบาลแทนที่จะช่วยรักษาลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์และครูเพลง แต่กลับมาเอาลิขสิทธิ์ของพวกเราไปจัดการเอง ซึ่งที่ผ่านมาเจอสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์พวกผีก็ย่ำแย่กันอยู่แล้ว ยังมาเจอ พ.ร.บ.ฉบับนี้อีก ประเทศอื่นๆ เช่น เกาหลี เขาส่งเสริมธุรกิจส่งเสริมเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำ “โคเรีย เวฟ” หรือคลื่นเกาหลี สร้างนักร้องเกาหลีทั้งเรน และดงบังชิงกิ มาให้เด็กไทยคลั่งไคล้ แต่ประเทศ ไทยกลับมีแต่ทำลายทั้งการออกกฎหมาย ทั้งตำรวจและปล่อยให้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาโดยไม่มีการควบคุม”

Author: adminzllz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *